Bezpečnostní upozornění

Děkujeme Vám za důvěru v naše produkty. Vaše bezpečnost je pro nás nejdůležitějším aspektem. Proto Vám doporučejeme přečíst pozorně tento návod.

Obecně
Ráfky jsou opotřebovatelné díly. Problémy mohou vzniknout mechanickými vlivy,únavou nebo opotřebením. V případě trhlin nebo silných deformací, nepoužívejte dále tyto ráfky a ihned je vyměňte. Riskujete svůj život. Výměna ráfku vyžaduje velkou míru odborných znalostí.Doporučujeme ji svěřit profesionálnímu
mechanikovi. Nejste-li profesionální mechanik, jezdíte na vlastní riziko.

Lůžko ráfku
Otvory pro niply mohou oslabit lůžko ráfku. Od těchto otvorů se mohou objevit trhliny. Prosím podívejte se pod Vaší ráfkovou pásku. Zkontrolujte plášť.Ryde se řídí doporučeními výrobce plášťů, pokud na štítku na ráfku není uvedeno jinak.

Lůžko niplu
Niply způsobují únavu a opotřebení okraje otvorů.Následkem mohou vzniknout trhliny.

Vnitřní hrana ráfku
Mechanické nárazy mohou zdeformovat hranu ráfku. V tom případě nelze zaručit bezpečnou montáž pláště. Rozhodně nedoporučujeme ráfek opravovat ohnutím hrany zpět.

Brzdná plocha
Je-li ráfek součástí brzdného systému, je boční stěna náchylná k opotřebení.Při tloušťce stěny menší než 0,9 mm by měl být ráfek vyměněn.Opotřebení závisí na jízdním zatížení.Životnost může ovlivnit nečistota mezi brzdnou plochou a brzdovou patkou nebo velká brzdná síla.Objeví-li se hluboké rýhy, požádejte Vašeho prodejce o změření tloušťky stěny ráfku.K němu je potřeba specielní náčiní. Má-li Váš ráfek brzdnou plochu CCS, používejte specielní brzdové botky, abyste zabránili jejich předčasnému opotřebení. Další informace naleznete na link

Pravidelné kontroly
Deformaci ráfku může být způsobena jedním z výše uvedených problémů.Pro vlastní bezpečnost kontrolujte prosím lůžko ráfku, niple, hranu ráfku, boční stěnu ráfku i napětí paprsků. Zde jsou uvedeny minimální intervaly prohlídek pro zajištění Vaší bezpečné jízdy.

Interval kontroly

timing

Lůžko ráfku

roční

Otvor pro nipl

100 hodin jízdy nebo každých 2000 km    

Hrana ráfku

Po těžkém nárazu nebo defektu pláště

Brzdná plocha

Po ojetí brzdových gum,100 hodinách jízdy nebo každých 2000 km 

Možné kombinace plášť-ráfek
Má-li ráfek ETRTO označení (viditelné číslona štítku) řiďte se ETRTO pravidly.

 

ETRTO č.

Velikost pláště (průměr v mm)

 

18

20

23

25

28

30

32

35

37

40

42

44

47

50

52

54

55

57

58

60

62

64

13C

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14C

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15C

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16C

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17C

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

18C

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

19C

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

20C

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

21C

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

22C

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

23C

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

24C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

25C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

27C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

29C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

Pro širší ráfky nebo pro ráfky neodpovídající standardu ETRTO Jsou velikosti plášťů uvedeny na štítku na ráfku.

Maximální tlak pláště
Prosím zkontrolujte plášť.Ryde se řídí doporučením výrobce pláště, není-li na ráfku uvedeno jinak.

Montáž pláště
Pro montáž pláště nepoužívejte kovové montpáky.Montpáky z kovu mohou poškodit bokynebo lůžko ráfku. U off set ráfků začněte montáž pláště na krátké straně.

Ráfková páska
Používejte prosím ráfkovou pásku, která není širší, než vnitřní šířka ráfku. Pro bezdušové pláště se doporučuje minimálně 1mm mezi páskou a vnitřní hranou ráfku.